Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Esmenes / Al·legacions (Ass. Jurídica, Secretaria i Deontologia) / Documentació addicional / Requeriments: presentació

Incorporació d'escrits o documentació a un tràmit.

Si ha iniciat un tràmit i vol incorporar una documentació addicional, si ha rebut un requeriment per fer-ho o vol presentar al·legacions, utilitzi aquest tràmit.

En el seu cas, caldrà fer constar el codi de referència del tràmit iniciat per tal de poder vincular-ho.

 

Aquest tràmit no és vàlid per presentar les al·legacions per devolució de receptes del CatSalut i Mútues del SNS.

Tramitació

Valorada la documentació aportada, si aquesta no és correcta rebrà un requeriment perquè s’esmenin els errors detectats.

Documentació que cal aportar

  • Formulari degudament emplenat
  • El codi de referència del tràmit previ.
  • Adjuntar, si escau, la documentació requerida o aquella que es vulgui aportar.

Normativa

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació sobre les dades que ens ha proporcionat en aquest formulari.

Les dades personals que consten en aquest formulari seran incorporades a les bases de dades del Col·legi.

Responsable de tractament: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat del tractament: Portar a terme totes les activitats inherents a la seva condició de precol·legiat/ada, o col·legiat/ada.

Conservació de la informació: La informació es conservarà mentre vostè sigui precol·legiat o col·legiat, i durant el temps que sigui necessari per a respondre les responsabilitats que en poguessin derivar del seu tractament.

No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari, en concret a través de la web, llevat les necessàries per a comprovar els requisits per a accedir a la precol·legiació i mantenir aquesta condició.

Legitimació: El seu consentiment, la Llei de Col·legis professionals, els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la normativa de transparència.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic