Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Dades personals/professionals i bancàries: actualització

El col·legiat té el deure de comunicar al Col·legi qualsevol variació que afecti les dades personals incloses en el seu expedient personal (Article 14 dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona).

Hi ha dades personals que el mateix interessat pot canviar des de la "web de Col·legiats", accedint a Actualització dades personals.

Si el sistema no accepta el canvi, s'ha de formalitzar la petició emplenant el formulari i adjuntant els documents que l'acreditin.

Tramitació

El col·legiat té tres vies per modificar les dades depenent del tipus:

 • Web del COFB: dades autogestionables, dades privades: e-mail, telèfons, adreça postal personal, dades públiques: número de telèfon/fax i pàgina web. Perquè la modificació sigui operativa, heu de modificar les vostres dades als camps habilitats i desar els canvis fets al formulari d'Actualització dades personals de la web del COFB.
 • Portal de tràmits: es pot sol·licitar fer el canvi o l'actualització dels següents camps: nom, cognoms, DNI, gènere, nacionalitat, compte bancari i titulació enviant el formulari i justificant la sol·licitud del canvi.

Per modificar el compte bancari, s'ha d'emplenar un formulari especific d'autorització de càrrecs i domiciliació de rebuts. Hi ha un formulari per a cada tipus de sol·licitant:

I) Compte bancari propi per domiciliar el pagament dels rebuts.

II) Compte bancari del titular d'oficina de farmàcia per carregar els rebuts de col·legiació dels farmacèutics treballadors de la seva oficina de farmàcia.

III) Compte d'empresa, que no sigui oficina de farmàcia, per domiciliar el pagament dels rebuts de les quotes de col·legiació dels farmacèutics que hi treballen. 

 • Presencial: per tal de modificar qualsevol dada cal demanar Cita prèvia al departament de Secretaria.

Un cop rebuda la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment. 

Segons la normativa de protecció de dades, la modificació de les dades d’un col·legiat no es pot fer per telèfon.

Un cop arriba la petició s’incorpora a les bases de dades. El canvi és automàtic, però el col·legiat pot trigar un dia a veure’l reflectit a la web.

Documentació que cal aportar

 • Formulari signat amb el certificat digital, quan el canvi es comunica mitjançant una petició.
 • Documentació que acrediti el canvi, si és el cas.
 • Formulari SEPA (en cas de dades bancàries)

Normativa

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb allò que estableixen el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016, i la Llei 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals, el Col·legi li proporciona la següent informació sobre les dades proporcionades en aquest formulari i aquelles que vagi incorporant durant la vida col·legial:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: complir les funcions encomanades pels poders públics, defensar i representar els interessos dels col·legiats i dels drets dels consumidors, d’acord amb el que disposen les lleis de col·legis professionals i els estatuts corresponents.

Legitimació: lleis de col·legis professionals i Estatuts del Col·legi.

Destinataris: no està prevista cap cessió a tercers, llevat de les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades i altres drets, d’acord amb allò que diu la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

  Tramitar Dades personals autogestionables: modificació
  Tramitar Dades personals no autogestionables: sol·licitud canvi
  Tramitar Dades bancàries col·legiat: sol·licitud canvi
  Tramitar Dades bancàries titular: sol·licitud canvi
  Tramitar Dades bancàries empresa: sol·licitud canvi
  Tramitar Cita prèvia: demanar-la per realitzar el tràmit de forma presencial
  Tramitar Baixa domiciliacions
Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic