Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Direcció tècnica: comunicació alta/baixa

Els professionals farmacèutics col·legiats que exerceixen en la modalitat de direcció tècnica d’indústria, distribució o el caps de servei de farmàcia hospitalària han de comunicar al Col·legi el seu nomenament.

Qui pot sol·licitar l’alta?

Els col·legiats que tinguin designat un càrrec com a directors tècnics o caps de servei de farmàcia hospitalària.

A més se'ls donarà automàticament d'alta en la vocalia corresponent. També han de comunicar els canvis de nomenament quan aquests es vagin succeint.

Quina vigència té?

Un col·legiat es pot donar d’alta i de baixa en qualsevol moment sempre que presenti la documentació necessària que acrediti la situació.

Quin cost té?

El nomenament no té cap cost.

La quota col·legial com a Director tècnic i Director tècnic suplent és de... (vegeu el quadre de quotes)

Tramitació

Telemàticament a través del portal de tràmits, omplint totes les dades obligatòries.

Un cop fetes les comprovacions pertinents, la sol·licitud de nomenament passarà per la Junta de Govern i serà efectiu a partir d’aquesta data.

La notificació al col·legiat segons s’ha tramitat correctament la petició d’alta/baixa com a Director tècnic es fa per mitjans electrònics.

Se’ls donarà automàticament d’alta a la vocalia corresponent. El farmacèutic ha de comunicar els canvis de nomenament quan aquests es vagin succeint.

Quan el farmacèutic finalitza el seu exercici professional en aquesta modalitat, ho ha de comunicar també al Col·legi. Si ho desitja, podrà romandre d’alta a la vocalia corresponent, tant si manté la col·legiació amb exercici com sense exercici.

Documentació que cal aportar

  • Formulari de sol·licitud d'alta/baixa degudament emplenat i signat mitjançant el certificat digital.
  • Document oficial de la presa de possessió del càrrec emès pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (AEMPS) o per l’autoritat sanitària de la comunitat autònoma corresponent, segons el cas o el document que acredita el cessament del càrrec.

Normativa

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients de Secretaria.

Legitimació: Llei de Col·legis professionals i Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic