Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Adreça correu electrònic farmàcia: sol·licitud

Els titulars d'oficina de farmàcia han de tenir una adreça de correu electrònic per a la farmàcia amb domini cofb.net / cofb.cat.

Quin format ha de tenir l'adreça de correu de farmàcia?

L'adreça de correu de farmàcia ha de seguir un format definit, sota el domini cofb.net.

Usos d'aquesta adreça:

L’adreça de correu electrònic d’oficina de farmàcia té la consideració de dada de directori de l’oficina de farmàcia i, per tant, és pública. El Col·legi proporciona aquesta dada a totes les institucions sanitàries que la precisin i la sol·licitin i al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, que la inclourà en la seva base de dades perquè surti reflectida en totes les aplicacions que els titulars d’oficina de farmàcia poden utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat professional, com per exemple: Farmaserveis, Sifare (recepta electrònica), Sifadata (oficina de farmàcia lliure de papers), etc.
En el cas que el farmacèutic titular d’oficina de farmàcia vulgui utilitzar la seva adreça personal de col·legiat que consti en la seva fitxa col·legial ho haurà de fer constar en el formulari. (Si voleu consultar quina és aquesta adreça, podeu fer-ho aquí).

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest tràmit està adreçat a titulars d'oficina de farmàcia.

Quin cost té?

No té cap cost.

Tramitació

1. En el cas d'una propietat-titularitat d'un o dos titulars, s'haurà d'accedir a l’apartat de les dades de la fitxa col·legial seleccionant l’opció ”TRAMITAR Adreça de correu (fins a dos titulars)”.

2. En el cas de més d’un/una titular/propietari/a, a través de l’opció "TRAMITAR Adreça de correu (més de dos titulars)", només caldrà que un dels titulars empleni el formulari, especificant la proposta per l'adreça de correu de la farmàcia.

Un cop verificada la petició s'enviarà signada electrònicament amb certificat digital.

3. Després d’haver escollit una de les adreces proposades, el departament de sistemes verificarà que no hi ha cap altra farmàcia amb l'adreça sol·licitada.

4. El departament de comunicació i documentació us comunicarà si ha estat acceptada.

5. En cas afirmatiu, enviarem les claus d'accés a l'adreça electrònica que s'ha indicat i en cas negatiu es pot fer una nova petició.

Normativa

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb allò que estableixen el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016, i la Llei 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals, el Col·legi li proporciona la següent informació sobre les dades proporcionades en aquest formulari i aquelles que vagi incorporant durant la vida col·legial:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: complir les funcions encomanades pels poders públics, defensar i representar els interessos dels col·legiats i dels drets dels consumidors, d’acord amb el que disposen les lleis de col·legis professionals i els estatuts corresponents.

Legitimació: lleis de col·legis professionals i Estatuts del Col·legi.

Destinataris: no està prevista cap cessió a tercers, llevat de les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades i altres drets, d’acord amb allò que diu la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

    Tramitar Adreça de correu (fins a dos titulars)
    Tramitar Adreça de correu (més de dos titulars)
Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic