Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Col·legiació: canvi de modalitat

El col·legiat té el deure de comunicar al Col·legi qualsevol variació que afecti les dades incloses en el propi expedient personal (Article 14 dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona).

Qualsevol persona col·legiada al Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona ha de modificar la seva situació d'exercent o de no exercent d'acord amb la seva condició. Aquesta modificació es pot fer tantes vegades com sigui necessària d'acord amb la situació del col·legiat. El pas a no exercent suposa la baixa/renúncia a l’RCP i es mantenen les vocalies

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona col·legiada al Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Quina vigència té?
Un col·legiat pot passar d’exercent a no exercent i viceversa tantes vegades com vulgui, sempre i quan presenti tota la documentació necessària.

Quin cost té?
El tràmit no té cap cost. La quota col·legial actual varia en funció de si  el  col·legiat és exercent o no exercent. El pagament és mensual. (Veure quotes)

Tramitació

Un cop presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment. 

Aquest tràmit s’aprova per la Junta de Govern i té efectes a partir de la data en que resol la Junta de Govern.

Documentació que cal aportar

  • Formulari degudament emplenat i signat.

Normativa

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients de Secretaria.

Legitimació: Lleis de col·legis professionals i Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic