Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Certificat digital: Sol·licitud

L’article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre estableix que, aquells que exerceixen una activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria pels tràmits que fan amb l’administració pública en l’exercici de la seva activitat professional estan obligats a relacionar-s'hi per mitjans electrònics.

La signatura electrònica és un conjunt de dades en format electrònic que serveix per identificar la persona que signa. Les dades estan en un certificat reconegut mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura, conegut com signatura electrònica reconeguda i té el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en un paper.

Certificat digital corporatiu de col·legiat

El certificat digital de signatura electrònica de Firmaprofesional conté la signatura electrònica reconeguda i qui el té pot signar i fer operacions per via electrònica amb la mateixa validesa que si s’enregistressin en suport paper i la signatura fos manuscrita.

Com a Col·legi professional gestionem l’emissió dels certificats dels nostres col·legiats.

Qui el pot demanar?

Qualsevol farmacèutic col·legiat al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Quina vigència té?

Els certificats digitals tenen una vigència de tres anys.

Quan el venciment del certificat és imminent, el titular rep un avís de caducitat per correu electrònic. La renovació es farà presencialment demanant cita prèvia al departament de Secretaria del COFB.

Quin cost té?

Actualment, el certificat és gratuït.

Tramitació

Presencial

Cal acudir personalment al Departament de Secretaria del Col·legi, amb cita prèvia concertada, aportant el DNI o passaport, o document d’identificació estranger (NIE) vigent.

Documentació que cal aportar

  • DNI o passaport, o document d'identificació estranger (NIE).

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment administratiu estableix que, per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, aquells que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits que realitzin amb l’Administració Pública en l’exercici de la seva activitat professional estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics.
  • Ordre PDA/20/2019 de 14 de Febrer.
  • Llei 6/2020 de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: tramitació d’expedients de Secretaria.

Legitimació: llei de Col·legis professionals i Llei de signatura electrònica. Contracte amb Firmaprofesional com a autoritat de registre.

Destinataris: no està prevista cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb allò que diu la informació addicional.

Informació addicional: pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic