Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

CISMED (Centre d'Informació sobre el Subministrament de Medicaments): Alta

El CISMED és un sistema d’informació del subministrament de medicaments a les farmàcies comunitàries. A través del Cismed els titulars d’oficina de farmàcia comuniquen la llista de medicaments no subministrats per les entitats de distribució o laboratoris en resposta a les comandes fetes.

Objectiu

Detectar en temps real les situacions de subministrament irregular o inadequat de medicaments a partir de la informació enviada des de l’oficina de farmàcia comunitària.

Informar al Col·legi, al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i al Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, dels problemes detectats en el subministrament per emprendre les accions necessàries per normalitzar els subministraments conjuntament amb les administracions competents.

Funcionament

El CISMED gestiona la informació enviada des de les oficines de farmàcia als respectius col·legis que actuen com un distribuïdor més. Es a dir, la forma en què el farmacèutic comunica les incidències és a través d’una darrera comanda dels medicaments no subministrats al mateix CISMED. Aquesta darrera comanda la genera el programa de gestió de l'oficina de farmàcia de forma automàtica.

A l’oficina de farmàcia

Hi ha un sistema d’informació unificat a totes les províncies que permet detectar subministraments irregulars o inadequats de medicaments i n’informa a les administracions sanitàries.

La informació sobre desabastiment de medicaments es coneix de manera immediata, a través del Col·legi, que dona resposta a aquestes situacions i fa possible la continuïtat dels tractaments dels pacients.

Ajuda el farmacèutic a justificar les actuacions realitzades a efectes de dispensació, substitució i facturació de medicaments per part del Col·legi de Farmacèutics.

Tramitació

L’alta d’una oficina de farmàcia al Cismed s’ha de fer accedint a la pàgina Registrofarma (Registro de farmacias) del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España.

Un cop s’hi ha accedit, per formalitzar l’adhesió, s’han d’acceptar els termes i condicions d’usabilitat de la plataforma.

 

En el cas d'oficines de farmàcia amb més d'un/a farmacèutic/a titular propietari/a, només cal que un d'ells faci el tràmit del Registre de l'oficina de farmàcia.

Una vegada acceptats els termes i condicions, rebreu per correu electrònic l’usuari i password per configurar l’accés al CISMED en el programa de gestió de comandes de l’oficina de farmàcia.

Documentació que cal aportar

  • Dades del titular
  • Dades de la farmàcia
  • Dades d'usuari, per identificar-se a la plataforma

Normativa

Text refòs de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris RDLegislatiu 1/2015 de 24 de juliol.

Més informació

Informació que proporciona el Consejo, accedint a l'enllaç: CISMED - Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos - Farmacéuticos (farmaceuticos.com)

Política de privacitat de les dades de la plataforma de CISMED que depèn del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic