Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Consulta o suggeriment no associat a cap tràmit

Si necessita fer una consulta o un suggeriment i considera pugui interessar al col·lectiu, pot utilitzar aquest tràmit.

Aquest tràmit està dissenyat per a que qualsevulla, col·legiat o no, pugui formular una consulta o un suggeriment que no tingui cap tràmit associat. 

Un cop enviada la consulta, l'interessat/ada rebrà la resposta en el termini més curt possible depenent de la seva complexitat.

Tramitació

Per fer una consulta o suggeriment disposa d'un formulari que s'ha d'emplenar amb les seves dades personals, un correu electrònic per poder enviar la resposta i identificar, en la mesura que sigui possible, el departament del Col·legi al qual va dirigida.

Documentació que cal aportar

 Formulari degudament emplenat

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació sobre les dades que ens ha proporcionat en aquest formulari.

Les dades personals que consten en aquest formulari seran incorporades a les bases de dades del Col·legi.

Responsable de tractament: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat del tractament: Portar a terme totes les activitats associades al tràmit sol·licitat.

Conservació de la informació: La informació es conservarà durant el temps que sigui necessari per a respondre de les responsabilitats que en poguessin derivar del seu tractament.

No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través del web. 

Legitimació: El seu consentiment, les Lleis de Col·legis professionals, els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la normativa de transparència.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic