Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Cita prèvia: demanar-la per realitzar el tràmit de forma presencial

Sol·licitar cita per poder realitzar un tràmit de forma presencial.

El COFB té un servei de cita prèvia amb l'objectiu de planificar l'atenció dels col·legiats i poder-los atendre en horaris convinguts. 

Tramitació

Recordem que la majoria de tràmits i consultes es poden fer de manera telemàtica.

Els tràmits que sí requereixen realitzar-se de manera presencial són els següents:

  • Col·legiació (presencial o semipresencial)
  • Sol·licitud de certificat digital nou
  • Tramitació d'expedients (assessoria juridica)
  • Tràmits d'audiència (assessoria jurídica)
  • Renovació carnet col·legial

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment administratiu estableix que, per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, aquells que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits que realitzin amb l’Administració Pública en l’exercici de la seva activitat professional estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics.
  • Ley 6/2020 de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos.

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: tramitació d’expedients de Secretaria.

Legitimació: llei de Col·legis professionals i Llei de signatura electrònica. Contracte amb Firmaprofesional com a autoritat de registre.

Destinataris: no està prevista cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb allò que diu la informació addicional.

Informació addicional: pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic